Вісник Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

VISNYK.JPG (58933 bytes)

Шановні автори!

Зверніть увагу на НОВІ вимоги до оформлення статтей.
Просимо надсилати матеріали на НОВУ електронну пошту
visnikkrnu2021@gmail.com

ISSN 1995-0519 (print)
ISSN 2072-8263 (online)


Науковий журнал „Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського" видається в КрНУ з 1996 року. 

Виходить шість разів на рік.

Науковий журнал видається з 1996 року. "Вісник КрНУ" внесено до групи "Б" переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії (кандидата наук) зі спеціальностей: 015 Професійна освіта, 051 Економіка, 073 Менеджмент, 101 Екологія, 122 Комп'ютерні науки, 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство, 133 Галузеве машинобудування, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 171 Електроніка (накази МОН України № 1218 від 07.11.18 і № 1412 від 18.12.18).


Видання надсилається до провідних наукових бібліотек України, а його електронна версія зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського. Журнал індексується у загальнодержавній базі даних "Україніка наукова" (реферативний журнал "Джерело"), а також у міжнародних наукометричних базах даних "Ulrich's Web Global Serials Directory", "eLIBRARY", "Index Copernicus", "Polish Scholarly Bibliography", "Inspec", "Open Academic Journals Index", "Google Scholar" і "Scientific Indexing Services".

"Вісник КрНУ" видається за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації серії КВ № 18771-7571 ПР від 30.01.2012.

Журнал публікує після рецензування, редагування та перевірки на оригінальність статті, які містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних досліджень і прикладних розробок у таких галузях знань: освіта, соціальні та поведінкові науки, управління та адміністрування, природничі науки, інформаційні технології, механічна інженерія, електроніка та телекомунікації, електрична інженерія.

Ознайомитися зі статтями, які опубліковані на сторінках журналу, можна також на сайті у розділі Архів номерів. Статті розміщенні в pdf-форматі.

Автори надсилають статті до редакції журналу згідно встановлених вимог до оформлення статей, які публікуються у кожному номері журналу, а також розміщені на сайті.

Мови журналу: українська, англійська.


© Науково-дослідна частина КрНУ 2005 - 2022