Вісник Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

visnik_2022.png

Шановні автори!

Зверніть увагу на НОВІ вимоги до оформлення статтей.
Просимо надсилати матеріали на НОВУ електронну пошту
visnik@krnu.poltava.ua

ISSN 1995-0519 (print)
ISSN 2072-8263 (online)


Науковий журнал „Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського" видається в КрНУ з 1996 року. 

Виходить шість разів на рік.

Науковий журнал видається з 1996 року. "Вісник КрНУ" внесено до групи "Б" переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії (кандидата наук) зі спеціальностей: 015 Професійна освіта, 051 Економіка, 073 Менеджмент, 101 Екологія, 122 Комп'ютерні науки, 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство, 133 Галузеве машинобудування, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 171 Електроніка (накази МОН України № 1218 від 07.11.18 і № 1412 від 18.12.18).

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1376 від 25.04.2024 року

*Ідентифікатор* *медіа**:* R30-04057

Видання надсилається до провідних наукових бібліотек України, а його електронна версія зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського. Журнал індексується у загальнодержавній базі даних "Україніка наукова" (реферативний журнал "Джерело"), а також у міжнародних наукометричних базах даних "Ulrich's Web Global Serials Directory", "Index Copernicus", "Polish Scholarly Bibliography", "Inspec", "Open Academic Journals Index", "Google Scholar" і "Scientific Indexing Services".

"Вісник КрНУ" видається за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації серії КВ № 18771-7571 ПР від 30.01.2012.

Журнал публікує після рецензування, редагування та перевірки на оригінальність статті, які містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних досліджень і прикладних розробок у таких галузях знань: освіта, соціальні та поведінкові науки, управління та адміністрування, природничі науки, інформаційні технології, механічна інженерія, електроніка та телекомунікації, електрична інженерія.

Ознайомитися зі статтями, які опубліковані на сторінках журналу, можна також на сайті у розділі Архів номерів. Статті розміщенні в pdf-форматі.

Автори надсилають статті до редакції журналу згідно встановлених вимог до оформлення статей, які публікуються у кожному номері журналу, а також розміщені на сайті.

Мови журналу: українська, англійська.


© Науково-дослідна частина КрНУ 2005 - 2024