Вісник Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Перелік тематичних рубрик

1. Електромеханічні системи та автоматизація. Електричні машини і апарати. Енергетика

2. Новітні матеріали і нанотехнології

3. Енерго- та ресурсозберігаючі технології

4. Інформаційні системи і технології. Математичне моделювання

5. Сучасні технології в машинобудуванні, транспорті та гірництві

6. Екологічна безпека

7. Землевпорядкування та кадастр. Будівництво

8. Економіка і управління підприємствами, галузями, національним господарством

9. Менеджмент, маркетинг та управління персоналом

10. Бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг

11. Природничі науки

12. Гуманітарні науки.© Науково-дослідна частина КрНУ 2005 - 2024